ROBERT DAMKJÆR A/S

Anslet Landevej 10
6100 Haderslev

Branchegruppe: Slagterier
Branche: Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter

CVR-nummer: 73110513
Pnr: 1002392518

Virksomheden har en gul smiley. Datoen viser, hvornår virksomheden fik den gule smiley. 24-08-2022
Virksomheden har fået:
Påbud om maskiner og trykbærende udstyr
Strakspåbud om fald til lavere niveau
Efterkommet
Til listesiden