ROBERT DAMKJÆR A/S

Anslet Landevej 10
6100 Haderslev

Branchegruppe: Slagterier
Branche: Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter

CVR-nummer: 73110513
Pnr: 1002392518

Den røde smiley viser, at virksomheden har fået et forbud eller et rådgivningspåbud. Den røde smiley bliver altid vist i mindst seks måneder. 08-12-2022
Virksomheden har fået:
Kompetence kompleks om maskiner og trykbærende udstyr
Ikke efterkommet
Kompetence kompleks om maskiner og trykbærende udstyr
Ikke efterkommet
Påbud om unødig støj, produktionslokaler
Påbud om maskiner og trykbærende udstyr
Påbud om maskiner og trykbærende udstyr
Påbud om interne færdselsveje
Afgørelse uden handlepligt om om transport-, løfte- og hejseudstyr samt elevator
Til listesiden